02122839708 info@kishlighting.com

شرایط اعطای نمایندگی


شرایط همکاری و نمایندگی شرکت کیش لایتینگ در شهرستانها :

  1.    ارائه مشخصات رسمی و قانونی شرکت
  2.    ارائه برنامه فروش یکساله ( مشخص کردن تعداد و نوع جنس مصرفی الزامی میباشد )با بازه زمانی 3 ماهه
  3.    راه اندازی و تجهیز شوروم مطابق با استاندارهای این شرکت
  4.     برگزاری حداقل یک سمینار یا حضور در یک نمایشگاه در سال
  5.      اختصاص دادن بخشی از سایت اینترنتی نماینده به محصولات این شرکت
  6.     امضای قرارداد نمایندگی و تعهد به سقف خرید سالانه
  7.     گسترش شبکه نمایندگی در منطقه مورد توافق بر اساس درجه نمایندگی
    لازم به ذکر است در صورت وجود دفتر نمایندگی انحصاری در استان مورد نظر، کلیه موارد فوق از طریق آن دفتر می بایست صورت پذیرد و امکان ارتباط مستقیم با دفتر مرکزی وجود نخواهد داشت.
  8.     جهت ثبت درخواست همکاری و یا نمایندگی فرم را تکمیل و ارسال نمایید

فرم ثبت درخواست نمایندگی